Adatkezelés Nyilvántartási Száma:
NAIH-80141/2014.

 

Bercse Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) internetes értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait.
Az adatokat kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) miatt valamint hírlevél küldése céljából kezeli.
Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

1. Adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Bercse Kft.
Cím: 2600, Vác köztársaság út 6.
Cégjegyzékszáma: 13-09-066098
Telefon: 06-27-317-610
E-mail: bercsekft@gmail.com
Web: www.bercsemotor.hu

2. Az adatkezelés jogalapja:
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez:
A felasználó hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

3. Az érintettek köre:
F
elhasználók valamint vásárlók

4. A kezelt adatok köre:
A felhasználók által megadott a megrendelés teljesítéséhez valamint hírlevélküldéshez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím

5. Az adatgyűjtés célja:
A megrendelések teljesítése és számlázás valamint hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

a.) A Bercse Kft. dolgozói valamint a GLS szállítmányozási cég munkatársai.

b.) GLS szállítmányozási cég elérhetősége:
GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónmémedi Európa u. 2
info@gls-hungary.com

c.) Magyar Hosting Kft. tárhelyszolgáltató
Tárhelyszolgáltató elérhetősége:
– címe:                1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
– E-mail címe:      info@mhosting.hu
– telefonszáma: +36-1-700-2323

 

7. Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelő az elektronikusan tárolt személyes adatokat a felhasználó kérésére történő törléséig tárolja.
A felhasználó bármikor kérelmezheti az adatkezelőnél a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint törlését.
A hírlevélről történő leiratkozásra lehetőség nyílik minden hírlevél alján lévő link segítségével

A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, közérthető formában, a felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást.
Ha a felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

 

8. A felhasználó jogorvoslati lehetőségei

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet
(cím: 1126 Budapest, Szilágyi erzsébet fasor 22/c www.naih.hu ugyfelszolgalat@naih.hu)

 

6. Vonatkozó jogszabályok

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az önrendelkezési szabadságról
2001. évi XCVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

 

Jogi nyilatkozat

Felhívjuk a figyelmed arra, hogy a honlapunkon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák és grafikák, illetve a honlap a Te képernyődön megjelenő kialakítása a szerzői jogról szóló 1999.évi LXXVI. törvény rendelkezése értelmében védelem alatt állnak. Ennek megfelelően a honlapunkon megjelenő adatokat, dokumentumokat, információkat, képeket, ábrákat, és grafikákat a saját személyes használattól eltérő, vállalkozási-jövedelemszerző célra történő felhasználásra kizárólag a Bercse Kft. előzetes és írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen formában felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, terjeszteni, tárolni és átruházni.